Ông Vũ nói mình là người rất thiện, không bao giờ hại ai và là người cực kỳ kỷ luật

Trong khi bà Thảo cho biết con dấu đã mất nên việc chấp hành viên đòi cưỡng chế con dấu là... lạm quyền thì phía luật sư của ông Vũ lại cho rằng, lâu nay bà Thảo vẫn tiếp tục sử dụng con dấu này để đóng lên các văn bản giao dịch, quan hệ trong các hoạt động ở nước ngoài. (đọc thêm)