Ông Nguyễn Chính Minh bức xúc về việc bị chính quyền tháo dỡ tài sản

Ông Nguyễn Chính Minh bức xúc vì bị chính quyền tháo dỡ tài sản (đọc thêm)