Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT trả lời báo chí về có xảy ra tình trạng lọt đề Vật lý?

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT trả lời báo chí về có xảy ra tình trạng lọt đề Vật lý? (Clip: Hà Cường) (đọc thêm)