Ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản bác các ý kiến của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Khi được hỏi về việc bà Thảo yêu cầu tòa giám định năng lực hành vi dân sự mình, ông Vũ nói: "Lúc nào cũng nói cứu qua, cứu Trung Nguyên. Hôm nào các bạn hỏi thử người ăn, người ở, người làm, người giúp việc trong nhà của qua. Hỏi những người anh em lái xe, hỏi tới công ty, nhà máy của qua xem. Bên trong nó không phải vậy. Sống ở đời phải có cái tâm, làm người phải có cái tâm và vợ chồng càng phải có vậy. Mình đi ra ngoài mình nói với công luận, chứ ứng xử bên trong nó cũng phải như vậy. Những người mà tâm thần giống qua thì đất nước này phải nhiều người tâm thần như vậy. Hiểu biết nhiều hơn người thường thì cũng đâu có tội gì". Nói về việc bà Thảo yêu cầu xin thay đổi HĐXX, ông Vũ cho biết ông không đồng tình với yêu cầu này: "Người ta căn cứ luật người ta làm, nói thế không đúng. Ngay cả hôm trước, chỗ thẩm phán Xuân cũng vậy, 2015 người ta hòa giải đủ loại, đủ kiểu cả, đến 2018 người ta mới đem ra xét xử. Mỗi lần tới gặp hòa giải người ta cho hai vợ chồng vô phòng riêng mời nước mời trà đủ kiểu trong khi ra ngoài lại nói người ta xử ép. Mình nói như vậy là không phải, mình nói vậy trong lòng người ta buồn phiền”. (đọc thêm)