Ông bố cắt "của quý", móc mắt thiếu niên 15 tuổi vì nghi nạn nhân đã ngủ với con gái mình

Ông bố cắt "của quý", móc mắt thiếu niên 15 tuổi vì nghi nạn nhân đã ngủ với con gái mình
Mới nhất