Ô tô luồn lách trước khi vào trạm thu phí khiến nhiều người bất bình

Ô tô luồn lách trước khi vào trạm thu phí khiến nhiều người bất bình (đọc thêm)