Ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau tai nạn, nhiều người vẫn liều mình xông vào cứu các nạn nhân

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau tai nạn, nhiều người vẫn liều mình xông vào cứu các nạn nhân (đọc thêm)