Về trang chủ

Nước thải đen từ nhà máy xi măng đổ ra môi trường. (Clip do người dân cung cấp)

Nước thải đen từ nhà máy xi măng đổ ra môi trường. (Clip do người dân cung cấp)
Dân trí
Đang xem
Nước thải đen từ nhà máy xi măng đổ ra môi trường. (Clip do người dân cung cấp)
01:11

Nước thải đen từ nhà máy xi măng đổ ra môi trường. (Clip do người dân cung cấp)

Mới nhất