video cùng chuyên mục

Nước sôi nóng hất lên không trung lập tức hóa đá trước khi rơi xuống ở Nam Cực

Một ca nước sôi nóng được hất lên không trung lập tức hóa thành đá trước khi rơi xuống đất. Một thí nghiệm cho thấy điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt ở Nam Cực