Nước ngập trên đường vì mưa lớn tại Hà Nội, người dân kéo nhau ra... tắm như đi biển

Nước ngập trên đường vì mưa lớn tại Hà Nội, người dân kéo nhau ra... tắm như đi biển (đọc thêm)