Nụ cười như thể được lập trình sẵn của Mark Zuckerberg, khiến nhiều người hài hước gọi Zuckerberg là một robot

Nụ cười như thể được lập trình sẵn của Mark Zuckerberg, khiến nhiều người hài hước gọi Zuckerberg là một robot (đọc thêm)