NSND Lan Hương nói về "Cha đẻ Em bé Hà Nội" - Đạo diễn Hải Ninh

NSND Lan Hương đã không giấu được sự bất ngờ đau đớn khi nghe tin NSND Hải Ninh, "cha đẻ" của Em bé Hà Nội qua đời.
Mới nhất