Niềm vui ngày khánh thành công trình cầu Dân trí thứ 15 tại Hà Giang

Niềm vui ngày khánh thành công trình cầu Dân trí thứ 15 tại Hà Giang