Những kỷ niệm không thể quên khi Internet lần đầu tiên vào Việt Nam.

Internet vào Việt Nam thời điểm đó có hai khía cạnh, một là dưới góc độ của những người nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực máy tính mạng. Hai là từ khía cạnh của nhà quản lý. (đọc thêm)