Về trang chủ

Những kỷ niệm không thể quên khi Internet lần đầu tiên vào Việt Nam.

Internet vào Việt Nam thời điểm đó có hai khía cạnh, một là dưới góc độ của những người nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực máy tính mạng. Hai là từ khía cạnh của nhà quản lý.
Dân trí
Đang xem
Những kỷ niệm không thể quên khi Internet lần đầu tiên vào Việt Nam.
01:25

Những kỷ niệm không thể quên khi Internet lần đầu tiên vào Việt Nam.

Mới nhất