Những em học sinh đã tự nguyện bỏ game để tập trung vào việc học

Những em học sinh đã tự nguyện bỏ game để tập trung vào việc học (đọc thêm)