Những bức tranh “siêu chân thực” đáng giá cả tỷ đồng

Những bức tranh nhìn thật như ảnh chụp dưới đây có thể mất tới 10 tháng mới thực hiện xong, và giá của mỗi bức như vậy tương đương... 1 tỷ đồng.