Nhịp sống ở tỉnh Quangchu (Hàn Quốc) khi dịch Covid-19 xảy ra

Thay vì hoang mang, lo sợ, nhiều lao động Nghệ An ở Hàn Quốc trang bị kiến thức, thiết bị phòng dịch Covid-19. Mọi sinh hoạt, lao động vẫn diễn ra với sự cẩn trọng tối đa. (đọc thêm)