Nhiều điểm bong tróc xuất hiện trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nhiều điểm bong tróc xuất hiện trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi