nhan_vien_chiu_tat_bo_bang_4_chi

Đoạn clip ghi lại cảnh 6 nhân viên nam bị 1 nhân viên nữ tát nhiều lần và rất nhiều nhân viên khác phải bò bằng 4 chi. (Nguồn: SCMP) (đọc thêm)