Nhà máy Bia Heineken Đà Nẵng với dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. (Video: Hồng Vân)

Nha_may_bia_Heineken_Da_Nang (đọc thêm)