Nhà hàng với 100% đầu bếp là robot có gì đặc biệt?

Liệu máy móc có thể chiến thắng con người ở một lĩnh vực vẫn được coi là “thánh địa” của chúng ta như ẩm thực?