"Người về thăm quê" do NSND Thu Hiền thể hiện

"Người về thăm quê" do NSND Thu Hiền thể hiện (đọc thêm)