Về trang chủ

Người Mỹ xếp hàng suốt nhiều giờ để bầu tổng thống

Các cử tri Mỹ đã xếp hàng suốt nhiều giờ đồng hồ để trực tiếp bỏ phiếu trước ngày bầu cử tổng thống chính thức vào 3 tuần tới.
Dân trí
Đang xem
Người Mỹ xếp hàng suốt nhiều giờ để bầu tổng thống
02:31

Người Mỹ xếp hàng suốt nhiều giờ để bầu tổng thống

Mới nhất