Người mẹ đau xót gọi con trên giường bệnh

Hơn 2 tháng nằm viện, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở máy (đọc thêm)