Người mẫu Thụy Điển Arvida Byström gây tranh cãi khi xuất hiện trong một quảng cáo giày

Người mẫu Thụy Điển Arvida Byström gây tranh cãi khi xuất hiện trong một quảng cáo giày (đọc thêm)