Người dân vùng lũ Trung Quốc cấp tập sơ tán

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để sơ tán người dân khỏi khu vực lũ lụt.
Mới nhất