Người dân thôn Vận Tải đang phải “sống treo” cùng dự án

10 năm trôi qua, người dân thôn Vận Tải đang phải “sống treo” cùng dự án trong khi đó khu tái định cư bị các cá nhân "gặm nhấm". (đọc thêm)