Người dân thích thú với cái vẫy tay “nhặt rác với tôi”

Vẫy vẫy đôi bàn tay đeo găng lắm lem đất, một tình nguyện viên người Úc mời gọi mọi người tham gia dọn rác ở công viên. Nhiều người dân di chuyển qua đây thích thú với hình ảnh này nên lấy điện thoại ra chụp rồi vào tham gia cùng nhóm tình nguyện.
Mới nhất