Người dân phấn khởi khi công nghệ được ứng dụng vào quản lý đồng hồ nước

Người dân phấn khởi khi công nghệ được ứng dụng vào quản lý đồng hồ nước