Người đàn ông "dụ" cá sông về nuôi như nuôi thú cưng

Khi đàn cá lên đến hàng nghìn con, ông Cường làm nhà sàn và chất thêm chà, lục bình để ngăn những kẻ xấu đến bắt cá.
Mới nhất