Người dân nô nức đi mua vàng ngày vía Thần tài. Nhiều chủ cửa hàng nhận định doanh số ngày hôm nay sẽ tăng rất mạnh

Nhà vàng trúng đậm, hốt bạc ngày Thần tài (đọc thêm)