Người dân mong lực lượng chức năng sớm bắt được tội phạm Triệu Quân Sự

Nhận định đối tượng nếu đúng tội phạm Triệu Quân Sự đang trốn ở đèo Hải Vân là rất nguy hiểm, người dân mong đối tượng bị bắt càng sớm càng tốt. (đọc thêm)