Người dân kể lại giây phút thao chạy khi xảy ra vụ nổ kho đạn ở Gia Lai

Người dân kể lại giây phút thao chạy khi xảy ra vụ nổ kho đạn (đọc thêm)