Người dân Đà Nẵng mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam

Người dân Đà Nẵng mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam (đọc thêm)