Người dân bức xúc phản ánh sự việc

Người dân bức xúc phản ánh sự việc.