Nghị sĩ Sri Lanka ẩu đả tập thể ngay giữa cuộc họp quốc hội

Phiên họp quốc hội Sri Lanka đã nhanh chóng trở thành một cuộc ẩu đả hỗn loạn giữa các nghị sĩ ủng hộ quyền Thủ tướng với các nghị sĩ ủng hộ Thủ tướng bị phế truất. (Video: RT)