Về trang chủ

Nghe các nhà hùng biện SV tranh cãi “vụ Lê Văn Luyện”

(Dân trí) - Từ hình ảnh nụ cười của Lê Văn Luyện tại tòa khi biết chắc không bị tử hình, các nhà hùng biện SV đã đưa ra lý lẽ hùng hồn để bảo vệ quan điểm nên hay không nên tăng mức hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội.
Dân trí
Đang xem
Nghe các nhà hùng biện SV tranh cãi “vụ Lê Văn Luyện”

Nghe các nhà hùng biện SV tranh cãi “vụ Lê Văn Luyện”

Mới nhất