Ngắm con cá Rồng trị giá cả trăm triệu đồng

Đã có người trả giá con cá Rồng này cả trăm triệu đồng, song chủ nhân nhất quyết không bán.
Mới nhất