Nga thử nghiệm tên lửa siêu thanh Kinzhal mới

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video mới ghi lại vụ thử nghiệm tên lửa siêu thanh tối tân Kinzhal. Tốc độ bay tối đa của tên lửa siêu thanh Kinzhal là 12.250 km/giờ với tầm hoạt động khoảng 2.000 km.
Mới nhất