NASA mất liên lạc với vệ tinh tìm kiếm các ngoại hành tinh

Các nhân viên điều hành nhiệm vụ ở NASA cho biết một vệ tinh thu nhỏ có nhiệm vụ tìm kiếm các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời đã biến mất một cách bí ẩn. (đọc thêm)