Nam sinh Lâm Đồng vô địch cuộc thi Tuần Olympia với số điểm 340

Phùng Trọng Nghĩa (THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng) chiến thắng thuyết phục trong cuộc thi Tuần 3 Tháng 1 Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia.
Mới nhất