Muốn biểu diễn kỹ năng nhảy điêu luyện cho bạn gái, nhưng anh chàng gặp ngay kết quả cay đắng.

Muốn biểu diễn kỹ năng nhảy điêu luyện cho bạn gái, nhưng anh chàng gặp ngay kết quả cay đắng. (đọc thêm)