Máy gấp quần áo tự động đầu tiên trên thế giới ra mắt tại Triển lãm CES 2019

Máy gấp quần áo tự động đầu tiên trên thế giới ra mắt tại Triển lãm CES 2019