Màn đồng diễn Vovinam 7.000 người tham gia xác lập kỷ lục Việt Nam

“Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam” tại đồng thời 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ với sự tham gia của 7.000 học sinh - sinh viên