Màn chào sân của bốn nhà leo núi với ký hiệu "tam giác"

Khi MC hỏi ý nghĩa của màn ra mắt này, thí sinh Bình Minh đã đọc một đoạn rap để giải thích. Đại ý của đoạn rap là "Tam giác" đồng nghĩa với "Thank you (cảm ơn)".
Mới nhất