Lô sừng tê giác trị giá 8 tỷ nguỵ trang trong hộp sữa bột

12 khúc sừng tê giác trị giá 8 tỷ đồng được đối tượng đã cất giấu rất tinh vi trong hành lý cá nhân như hộp sữa bột, thực phẩm, quần áo… nhằm qua mắt lực lượng chức năng. (đọc thêm)