Lĩnh hậu quả vì lơ đễnh trong lúc tham gia giao thông

Nam thanh niên đầu trần chạy xe máy nhưng không nhìn đường mà mải quay đầu lại nhìn về phía sau rồi gặp phải tai nạn.
Mới nhất