Lexus - "Thử nghiệm đến mức tới hạn"

Clip nói về một trong hai điểm mạnh cốt lõi của Lexus - Chất lượng vượt trội (Superior Quality), cụ thể là chất lượng da sử dụng trong xe Lexus, được thử nghiệm qua nhiều điều kiện khắc nghiệt nhưng vẫn luôn bền đẹp hoàn hảo.
Mới nhất