Lầu Năm Góc chính thức “giải mật” video về UFO

Vừa qua, Lầu Năm Góc đã chính thức phát hành ba đoạn video ngắn cho thấy một "hiện tượng trên không không xác định" trước đây đã được phát hành bởi một công ty tư nhân. (đọc thêm)