Làng trống 200 năm tuổi tất bật chuẩn bị cho dịp Tết

Làng trống 200 năm tuổi tất bật chuẩn bị cho dịp Tết